Ο κ. Γιώργος Γκόνος είναι Διευθύνων Σύμβουλος Νοτιοανατολικής Ευρώπης McCain Foods – Μέλος ΔΣ ΕΑΣΕ, ΑΞΙΟΤΗΣ