Home > ΠΟΛΙΤΙΚΗ > Η αλήθεια για το ΤΑΙΠΕΔ αλά ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

Η αλήθεια για το ΤΑΙΠΕΔ αλά ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

Ένα από τα στοιχεία της προεκλογικής προπαγάνδας του ΣΥΡΙΖΑ, είναι και η δημιουργία του νέου ΤΑΙΠΕΔ, που προβλέπεται από το τρίτο μνημόνιο και στο οποίο θα μεταφερθούν περιουσιακά στοιχεία 50 δις ευρώ – φυσικά προς πώληση, που κάποτε ήταν «ξεπούλημα» και τώρα το λέμε «αξιοποίηση».

Προπαγανδιστικά, η έμφαση δίνεται στο πού θα έχει την έδρα του το Ταμείο (δεν θα είναι στο Λουξεμβούργο και τα λοιπά) και όχι, βέβαια, στην ουσία.

Υποστηρίζεται δε ότι θα τελεί υπό τη διαχείριση των ελληνικών αρχών – και αποφεύγεται η αναφορά στο γεγονός ότι θα τελεί και υπό την εποπτεία των οικείων ευρωπαϊκών θεσμών, όπως προβλέπει το κείμενο της συμφωνίας θεσμών και ελληνικής πλευράς.

Το Ταμείο θα κατέχει σημαντικής αξίας περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδας και πρωταρχικός του στόχος, όπως προβλέπει η συμφωνία, είναι να διαχειρίζεται ελληνικά περιουσιακά στοιχεία σημαντικής αξίας και να προστατεύει, να δημιουργεί και εν τέλει να μεγιστοποιεί την αξία τους, την οποία θα ρευστοποιεί με ιδιωτικοποιήσεις και άλλα μέσα.

Προβλέπεται ότι, έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα διορίσουν ανεξάρτητη Ομάδα Δράσης, η οποία θα εντοπίζει εναλλακτικές δυνατότητες και θα καταρτίζει συστάσεις όσον αφορά τους επιχειρησιακούς στόχους, τη δομή και τη διακυβέρνηση του Ταμείου που πρόκειται να συσταθεί.

Η Ομάδα Δράσης θα υποβάλει αναφορά έως τον Δεκέμβριο του 2015 και η κυβέρνηση, σε συμφωνία με τους θεσμούς, θα λάβει μέτρα για την εφαρμογή των συστάσεων έως τον Μάρτιο του 2016.

Η εντολή και η σύνθεση της Ομάδας Δράσης θα καταρτισθούν από τις αρχές σε συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και σε διαβούλευση με την Ευρωομάδα.

Η εντολή της Ομάδας Δράσης θα περιλαμβάνει:

– Τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο νέο Ταμείο και των καλύτερων λύσεων ρευστοποίησής τους: Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να καταβληθεί για την αποκόμιση αξίας από ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ελληνικής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων εκείνων στην κατοχή της ΕΤΑΔ.

– Τον εντοπισμό των κατάλληλων ρυθμίσεων διακυβέρνησης του νέου Ταμείου, περιλαμβανομένου του εάν θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες επί μέρους οντότητες για τα διάφορα είδη περιουσιακών στοιχείων εντός του Ταμείου, με βάση, κατά περίπτωση, την πείρα φορέων, όπως το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και η ΕΤΑΔ, κατά πόσον τέτοιες υφιστάμενες οντότητες θα μπορούσαν να μεταρρυθμιστούν και να διατηρηθούν χωριστά από το Ταμείο, να παύσουν να λειτουργούν, μετά τη λήξη της εντολής τους ή να απορροφηθούν από το νέο Ταμείο.

– Την υποβολή πρότασης για τη μετάβαση στο νέο Ταμείο, με σκοπό να εξασφαλιστεί η συνέχεια με τις προηγούμενες ρυθμίσεις, περιλαμβανομένης της ενδεχόμενης μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων εντός του προγράμματος αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων.

– Σύμφωνα με τη Δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ζώνης του Ευρώ, η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων θα αποτελέσει μία από τις πηγές για την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης εξόφλησης του νέου δανείου του ΕΜΣ και θα αποφέρει κατά τη διάρκεια του νέου δανείου επιδιωκόμενο συνολικό ποσό 50 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 25 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την επιστροφή της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και άλλων περιουσιακών στοιχείων και το 50% κάθε εναπομένοντος ευρώ (τουτέστιν, 50% των 25 δισ. ευρώ) θα χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της αναλογίας χρέους/ΑΕΠ, το δε υπόλοιπο 50% θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις.

Με λίγα λόγια, 37,5 δις ευρώ θα πάνε για αποπληρωμή χρεών που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ δημιούργησε – άνευ λόγου!

SvoultepsiΓράφει η Σοφία Βούλτεψη* /* Δημοσιογράφος-Βουλευτής ΝΔ, τομεάρχης Μορφωτικών Υποθέσεων

You may also like
Ο μύθος του Βουκουρεστίου κατέρρευσε
Αφού κατάπιε το «Μακεδονικό»… μοιράζει και λεφτά
Η μούντζα… τους μάρανε
Γιατί η ΝΔ δεν ξεσηκώνει τον λαό