Home > ΕΛΛΑΔΑ > Δέκα κορυφαία στελέχη της Αlpha Bank διώκονται κακουργηματικά για τον ΔΟΛ (ονόματα)

Δέκα κορυφαία στελέχη της Αlpha Bank διώκονται κακουργηματικά για τον ΔΟΛ (ονόματα)

Κόλαφο για δέκα κορυφαία στελέχη της Τράπεζας Alpha Bank, συνιστά η δημοσιοποίηση του πορίσματος της Βουλής για τον τρόπο που η διοίκηση της Τράπεζας προχώρησε σε δανεισμό του ΔΟΛ και προσωπικά του Σταύρου Ψυχάρη.

Σύμφωνα με το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ στην Εξεταστική Επιτροπή για τα ΜΜΕ (που συνιστά δημόσιο έγγραφο) «μετά από παραγγελία του τότε υπουργού Παναγιώτη Νικολούδη, το έτος 2015, προς τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, έγινε ποινική διερεύνηση της δανειοδότησης του ΔΟΛ και των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου.

Η ποινική διερεύνηση κατέληξε στο 95 συμπέρασμα ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής σε βάρος δέκα (10) στελεχών της Τράπεζας ‘ALPHA BANK”, ήτοι των Ε.Α. Πετράκη, Μ.Σ.Γιαννόπουλου, Ε. Ι.Αρζινού , Κ.Ρ. Δορκοφίκη, Α.Α. Πιλάβιου, Σ.Α.Ανδρονικάκη, Γ.Κ.Αρώνη, Α.Χ.Θεοδωρίδη. Σ. Φιλάρετου, και Δ.Π.Μαντζούνη, για κακουργηματική απιστία (390ΠΚ) και ηθική αυτουργία στο αδίκημα αυτό, από τον Σταύρο Ψυχάρη. Κατόπιν τούτου ζητήθηκε η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους, η οποία έχει ήδη ασκηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη…»

dol1

 

Διαβάστε αναλυτικά την υπόθεση της αδειοδότησης του ΔΟΛ από την Alpha Bank σύμφωνα με το πόρισμα της Εξεταστικής της Βουλής

«Σύμφωνα με την ειδική Έκθεση της ΤτΕ, η δανειοδότηση του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη και των θυγατρικών εταιριών του Οργανισμού από τις τράπεζες, έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις στα όρια ή και κατά παράβαση του κώδικα πιστοδοτήσεων που οι ίδιες οι τράπεζες έχουν θεσπίσει.

Μάλιστα, για την περίπτωση δανεισμού του Ομίλου από την “ALPHA BANK” μετά από έγγραφο του τότε υπουργού Παναγιώτη Νικολούδη, το έτος 2015, προς τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, έγινε ποινική διερεύνηση της δανειοδότησης του ΔΟΛ και των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου.

Η ποινική διερεύνηση κατέληξε στο 95 συμπέρασμα ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής σε βάρος δέκα (10) στελεχών της Τράπεζας ‘ALPHA BANK”, ήτοι των Ε.Α. Πετράκη, Μ.Σ.Γιαννόπουλου, Ε. Ι.Αρζινού , Κ.Ρ. Δορκοφίκη, Α.Α. Πιλάβιου, Σ.Α.Ανδρονικάκη, Γ.Κ.Αρώνη, Α.Χ.Θεοδωρίδη. Σ. Φιλάρετου, και Δ.Π.Μαντζούνη, για κακουργηματική απιστία (390ΠΚ) και ηθική αυτουργία στο αδίκημα αυτό, από τον Σταύρο Ψυχάρη.

Κατόπιν τούτου ζητήθηκε η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους, η οποία έχει ήδη ασκηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, α)από την Ειδική Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την δανειοδότηση του ΔΟΛ, β)από τις δανειακές συμβάσεις που προσκομίστηκαν και τέθηκαν στη διάθεση της Επιτροπής για την Διερεύνηση της δανειοδότησης ΜΜΕ και Κομμάτων, γ)από την κατάθεση του νόμιμου εκπροσώπου του Ομίλου στην Εξεταστική Επιτροπή κ. Παναγιώτη Ψυχάρη, δ)από τις καταθέσεις των εκπροσώπων των Τραπεζών κ.κ. Φραγγιαδάκη (ΕΤΕ), Πουλόπουλου (Πειραιώς), Μαντζούνη (ALPHA BANK), Καραβία (EUROBANK) , από τις καταθέσεις της κ. Παπαγιαννίδου και του κ. Πάσχα ( προϊστάμενοι της ελεγκτικής και εποπτικής υπηρεσίας της ΤτΕ, αντίστοιχα), και από τις καταθέσεις των κ.κ. Προβόπουλου και Στουρνάρα, προκύπτουν τα ακόλουθα ως προς το Δανεισμό του ΔΟΛ και των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου:

Ο Δανεισμός προς τον Όμιλο και τις θυγατρικές εταιρίες, έγινε από τις Τράπεζες: α) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, β) Τράπεζα Πειραιώς, γ) ALPHA BANK, και δ)EUROBANK 1. Χρηματοδότηση ΔΟΛ από ALPHA BANK Στις 30-04-2016, η οφειλή της ΔΟΛ Α.Ε., των συνδεδεμένων με την ΔΟΛ εταιριών και του Σταύρου Ψυχάρη προσωπικά προς την “ALPHA BANK”, ανήρχετο στο συνολικό ποσό των 95.500.000 ευρώ και αναλύεται:

α) 31.200.000 ευρώ από το Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο του έτους 2014 [Στο ΚΟΔ εντάχθηκαν ΔΟΛ Α.Ε., ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ, DIGITAL AE, MULTIMEDIA AE].

β)57.300.000 προς Σταύρο Ψυχάρη για αγορά μετοχών ΔΟΛ

γ) 4.100.000 ευρώ από δάνειο που χορηγήθηκε στις 22-05-2012, που δεν εντάχθηκε στο ΚΟΔ δ) 200.000 ευρώ από δάνεια της STUDIO ATA AE και ε)2.100.000 ευρώ από δάνειο προς την Brionte Ltd (συμφερόντων Στ. Ψυχάρη)

Ειδικότερα η πορεία δανεισμού του Ομίλου από την ALPHA:

ΔΟΛ ΑΕ 96

Ο όμιλος ΔΟΛ παρουσίασε από το 2009, μείωση κύκλου εργασιών της τάξης του 10% και παρουσίασε ζημιές ύψους 7.500.000 ευρώ.(βλ. εισήγηση της Διεύθυνσης Corporate Banking).

Στις 22-5-2012 εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 4.100.000 ευρώ η οποία θα αποπληρωνόταν μέχρι τις 31-10-2012, μέσω προγραμματισμένης αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου.

Το δάνειο εξασφαλίστηκε με εμπράγματες ασφάλειες επί ακινήτων της εταιρίας, συνολικού ποσού 4.580.000 ευρώ.

Στις 9-10-2012 δόθηκε δίμηνη παράταση αποπληρωμής του ως άνω δανείου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ΑΜΚ. Η ΑΜΚ, τελικά ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2013, πλην όμως η συγκεκριμένη χορήγηση δεν αποπληρώθηκε. Το θέμα αυτό επισημαίνεται στην έκθεση της ΤτΕ ως ατεκμηρίωτη ενέργεια. Στις 29-8-2013 Εγκρίθηκε χορήγηση οκταετούς δανείου ποσού 6.000.000 ευρώ, υπέρ της ΕΤΒΑΚ ΑΕ, με την εγγύηση της εταιρίας ΤΕΡΝΑ.

Τμήμα του προϊόντος του δανείου ύψους 4.800.000 ευρώ, κατατέθηκε σε καταθετικό λογαριασμό όψεως του ΔΟΛ. Από το ποσό αυτό ο ΔΟΛ κατέβαλε σε εξόφληση τόκων 750.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο του δανείου ανερχόταν στις 24.6.2015 σε 4.600.000 ευρώ, με ληξιπρόθεσμο ποσό 300.000 ευρώ.

Για την περίπτωση αυτή, η ειδική έκθεση της ΤτΕ, αναφέρει, ότι δεν ήταν σε γνώση της τράπεζας η διάθεση του προϊόντος του δανείου κατά τον τρόπο που διατέθηκε, αλλά ούτε και υπήρξε παρακολούθηση, αν από τη χορήγησή του καλύφθηκαν επενδυτικές ανάγκες της δανειολήπτριας εταιρίας, κάτι που αντίκειται στον κανονισμό πιστοδοτήσεων της Τράπεζας. 

Δάνειο προς εταιρία “Brionte Ltd”

Η εταιρία εδρεύει στην Κύπρο και είναι συμφερόντων του Στ. Ψυχάρη.

Με την από11-08-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας, εγκρίθηκε η χορήγηση δανείου 3.250.000 ευρώ, διάρκειας ενός έτους, με αποπληρωμή στη λήξη. Το δάνειο χορηγήθηκε ως επιχειρηματικό, για την ανέγερση κτιρίων σε ιδιόκτητη έκταση στο Πόρτο Χέλι. Σύμφωνα με την έκθεση της ΤτΕ, δεν έγινε ποτέ τεχνικός έλεγχος και δεν προσκομίστηκαν δικαιολογητικά, που να αποδεικνύουν την εκτέλεση των εργασιών, που αποτελούσαν το αντικείμενο της χρηματοδότησης και ότι αυτό δεν συνάδει με τον κανονισμό Πιστοδοτήσεων.

Η ως άνω δανειακή σύμβαση δεν εξελίχθηκε ομαλά.

Πληρώθηκε το ποσό των 1.300.000, ενώ το υπόλοιπο των 2.250.000 ευρώ, παρατάθηκε επτά φορές, με τελευταία παράταση στις 12.05.2015 και καταβάλλονταν μόνο οι τόκοι. Η εταιρία Ειδικές Εκδόσεις ΑΕ, από το έτος 2007, εμφανίζει μείωση του κύκλου εργασιών κατά 36%.

Παρόλα αυτά δανειοδοτήθηκε και το έτος 2008. Στις 30-06- 2009, η εν λόγω εταιρία απορροφήθηκε από την εταιρία “Μιχαλακοπολου Κτηματική-Τουριστική ΑΕ, η οποία και ανέλαβε το χρέος της, που ανερχόταν τότε σε 3.400.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό αποπληρώθηκε μέρος, ενώ ποσό 1.600.000 ευρώ, εντάχθηκε στο ΚΟΔ. 97 Για την συγκεκριμένη δανειοδότηση, η έκθεση της ΤτΕ αναφέρει, ότι με βάση το κανονισμό Πιστοδοτήσεων, η διερεύνηση των κινδύνων τον Απρίλιο του 2008 και την κακή κατάσταση της εταιρίας, δεν υποστηρίζεται επαρκώς.

Η εταιρία ΔΟΛ DIGITAL ΑΕ δανειοδοτήθηκε ενώ ο κύκλος εργασιών της ήταν αρνητικός. Τελικό χρέος της εταιρίας που εντάχθηκε στο ΚΟΔ 1.500.000 ευρώ.

Η εταιρία MULTIMEDIA ΑΕ, με την εγγύηση της μητρικής εταιρίας δανειοδοτήθηκε το 2008 με 1.000.000 ευρώ, το όριο έμεινε αμετάβλητο και εντάχθηκε στο ΚΟΔ.

Στην εταιρία STUDIO ATA χορηγήθηκε δάνειο 800.000 ευρώ. Υπόλοιπο 200.000 ευρώ. Δανεισμός Στ. Ψυχάρη Από το δάνειο που χορηγήθηκε στον Στ. Ψυχάρη για αγορά μετοχών ΔΟΛ, υπόλοιπο 57.300.000 ευρώ εντάχθηκε στο ΚΟΔ.

Η πορεία δανεισμού του εν λόγω δανειολήπτη προσωπικά, ξεκίνησε στις 09-08-2005, όταν χορηγήθηκε προς αυτόν, μακροπρόθεσμο δάνειο 50.000.000 ευρώ, για την αγορά ποσοστού 25,1% των μετοχών της ΔΟΛ ΑΕ.

Σε ασφάλεια του δανείου, λήφθηκε ενέχυρο επί των μετοχών που αγοράστηκαν, καθώς και του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του δανειολήπτη, αξίας 20.000.000 ευρώ, που τηρούσε η Τράπεζα. Η διάρκεια του δανείου καθορίστηκε 7ετής (λήξη 8ος του 2012).

Στην έκθεση της ΤτΕ αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν υποστηρίζεται από ανάλυση πηγών αποπληρωμής του δανείου και ότι προφανώς στηρίχθηκε στην αξία των εξασφαλίσεων και στη φερεγγυότητα του δανειολήπτη. ( Να σημειωθεί ότι τότε η αξία των εξασφαλίσεων ήταν επαρκής. Μερισματική απόδοση του ενεχυρασθέντος χαρτοφυλακίου, απευθείας είσπραξη μερισμάτων, έγκαιρη αποπληρωμή μέρους του δανείου 10.000.000, ομαλή εξυπηρέτηση επί σειρά ετών).

Το ως άνω δάνειο εξυπηρετείτο κανονικά από τις μερισματικές αποδόσεις του ενεχυρασθέντος χαρτοφυλακίου και στις 14-2-2007 πληρώθηκε η πρώτη δόση του δανείου (πριν την ωρίμανσή της).

Στις 12-11-2009 εγκρίθηκε η επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου για ένα έτος, και αναλόγως μετατέθηκε η καταβολή των δόσεων. Τότε η αξία των καλυμμάτων ανήρχετο σε 61.400.000 ευρώ, έναντι υπολοίπου δανείου 40.000.000 ευρώ. Στη συνέχεια προέκυψε αδυναμία του οφειλέτη να τηρήσει το πρόγραμμα αποπληρωμής του δανείου.

Παρά την αδυναμία αποπληρωμής, στις 25-5-2010 εγκρίθηκε η μη ρευστοποίηση των καλυμμάτων, τα οποία είχαν εν τω μεταξύ μειωθεί στα 29.900.000 ευρώ χωρίς μείωση του υπολοίπου. Στις 22-12-2010 αποφασίστηκε νέα παράταση της διάρκειας του δανείου κατά 27 μήνες, χωρίς αναπροσαρμογή των καλυμμάτων ή ρευστοποίηση των υπαρχόντων, που ανέρχονταν τότε σε 24.200.000 ευρώ.

Στις 30-09-2011 έγινε κεφαλαιοποίηση των τόκων μέχρι τον Αύγουστο του έτους 2013. Στις 07-11-2011 δόθηκε νέα παράταση του δανείου κατά τρία έτη και νέα κεφαλαιοποίηση των τόκων, μέχρι τον Μάιο του έτους 2014.

΄Ενώ εκκρεμούσε η αποπληρωμή του μεγαλύτερου μέρους του ως άνω δανείου, στις 02-05-2012 χορηγήθηκε νέο δάνειο στο Σταύρο Ψυχάρη, ποσού 14.800.000 ευρώ προκειμένου να αγοράσει το (υπόλοιπο) 71% των μετοχών της 98 ΔΟΛ ΑΕ (τίμημα 5.800.000 ευρώ) και να προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 7.000.000 ευρώ.

Η διάρκεια του ως άνω δανείου καθορίστηκε μέχρι τις 31-12-2013, με περιθώριο επιτοκίου 3,5% και σύσταση ενεχύρου επί των μετοχών που αγοράστηκαν με το άνω δάνειο. Ως επιπλέον εξασφάλιση δόθηκε εγγύηση του Παναγιώτη Ψυχάρη, μέχρι του ποσού των 15.000.000 ευρώ χωρίς να αναφέρεται σε τι ακριβώς συνίσταται η συγκεκριμένη εγγύηση. (Ο ίδιος ο Παναγιώτης Ψυχάρης καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή, είπε ότι η εγγύηση συνίσταται σε «αέρα»).

Επίσης δόθηκε εμπράγματη ασφάλεια σε ακίνητο ιδιοκτησίας της Χριστίνας Τσούτσουρα μέχρι του ποσού των 1.200.000 ευρώ, επί του οποίου εγγράφηκε πρώτη προσημείωση. Στις 8-11-2013, με απόφαση του Συμβουλίου πιστοδοτήσεων, αμφότερα τα δάνεια {το υπόλοιπο του δανείου των 50.000.000 ευρώ που είχε χορηγηθεί στις 09-08-2005 και το δάνειο των 14.800.000 ευρώ, που χορηγήθηκε στις 02-05-2012}, που ανέρχονταν στο ποσό των 57.300.000 ευρώ, μεταφέρθηκαν στην Εταιρία “ΨΥΧΑΡΗΣ MEDIA GROUP”, στην οποία ο Στ. Ψυχάρης είχε μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών του ΔΟΛ.

Λήφθηκαν οι ίδιες εξασφαλίσεις, όπως ενέχυρο επί των μετοχών της εταιρίας και επί του επενδυτικού χαρτοφυλακίου το οποίο όμως τώρα ανερχόταν σε 11.800.000 ευρώ.

Στην ειδική Έκθεση της ΤτΕ επισημαίνεται ότι η απόφαση για τη χορήγηση του δανείου των 14.800.000 αφορούσε τη χρηματοδοτική κάλυψη, αφ’ ενός της εξαγοράς των μετοχών της εταιρίας, με αποδέσμευση καλύμματος 2.500.000 ευρώ, αλλά και επιβολή ενεχύρου επί του συνόλου πλέον των μετοχών και αφετέρου της διενέργειας ΑΜΚ κατά 7.000.000 ευρώ, και ότι στηρίχτηκε στο σύνολό της η επιχειρηματική επιλογή του μετόχου να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της εταιρίας και να προβεί σε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας, χωρίς τη δική του συμμετοχή, σε χρονική περίοδο που η χρηματοοικονομική κατάσταση της ήταν δυσμενής.

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι ο δανεισμός του Ομίλου από την ALPHA BANK, ήταν προβληματικός και σε πολλές περιπτώσεις κατά παράβαση των Εγκυκλίων 35/12-2-2001 και 136/17-5-2011 περί κανονισμού πιστοδοτήσεων της ALPHA BANK, όπου εκτός των άλλων, ορίζεται, ότι η διαδικασία επιλογής των πιστούχων, αποτελεί την πλέον σημαντική απόφαση στις εργασίες χρηματοδοτήσεων.

Απαιτείται ο ακριβής προσδιορισμός της θέσεως του πιστούχου στον κλάδο δραστηριότητάς του και βεβαίως η γενικότερη πορεία του κλάδου. Μετά την έναρξη της συνεργασίας με τον πιστούχο, επιβάλλεται η συστηματική παρακολούθηση της πορείας των εργασιών του.

Σε κάθε περίπτωση εξετάζεται η δυνατότητα του πιστούχου να εξοφλεί την οφειλή του. Σημαντικότερη απόδειξη της ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη, είναι η τήρηση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει απέναντι στην Τράπεζα, μεταξύ των οποίων είναι η επιστροφή κεφαλαίου και τόκων, στους προσυμφωνημένους χρόνους.

Επανεκτίμηση καλυμμάτων γίνεται το αργότερο κάθε τρία έτη, ή και ενωρίτερα, όταν γίνουν αντιληπτές μεταβολές στο ακίνητο, ή την στην πορεία της επιχείρησης.

Σε περίπτωση απόκλισης 50% από το εγκεκριμένο περιθώριο κάλυψης, αναζητείται συμπλήρωση του ενεχύρου ή εξόφληση της χρηματοδότησης…»

You may also like
Ανήλικοι και αλλοδαποί ανάμεσα στους συλληφθέντες «μπαχαλάκηδες»!
Εκτροχιάσθηκε εμπορική αμαξοστοιχία στο Κορδελιό
Απαλλαγή Χατζηγιάννη για τα εμβάσματα των 5,3 εκ. Ευρώ
Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε θέμα Αρχιεπισκόπου Δημητρίου στον Βαρθολομαίο